kappa-cj-oznámení- 2017 3

 ČJL Písemná práce z literatury 24.3.2017

Okruhy: 1. Magický realismus (přesně definovat, 2 představitelé a jejich dílo)

            2. Nový román (charakteristické rysy,1 představitel a jeho dílo)

            3. Absurdní drama a absurdní literatura (charakteritovat)

            4. Představitelé a. dr. a díla

            5. Beat generation ( hlavní rysy ), srovnání s Rozhněvanými mladými muži

            6. Humoristická protiválečná literatura

Další pokračování budete psát v pondělí. Doporučená studijní literatura: sešity s poznámkami, Skripta p. Prokopa