Kappa - aktuální úkoly a termíny z ČJ

ČJL Připravte si do 14.1. 20173 zpracované knihy podle struktury ke zkoušce, můžete mi je postupně odesílat již dnes.

V pátek 6.1. 2017 budete psát opravnou práci z literatury podobnou té, kterou jste psali před prázdninami. Další opravný termín již nedám.

V pátek 13.1. dostanete pololetní práci z ML,Lit a Sl - bude dvouhodinová

Úkoly: umělecké směry a skupiny:  Devětsil, poetismus, surrealismus v české poezii

          rozbor neuměleckého textu - prakticky

          jazykové prostředky - znát a vyhledat