kappa-cj-oznamení 2016 7

ČJL otázky k četbě: Idiot

1. Vysvětlete pojem moderní psychologický román.

2. Co znamená pojem vnitřní život postav.

3.Uveďte 3 příklady vnitřního monologu postavy.

4.Jaké postavy si Dostojevskij vybírá pro děj svých románů.

5. Proč je Myškyn považován za idiota.

6. Charakterizujte jeho vnější a vnitřní povahu.

7.Téma k zamyšlení ( 10 vět)

Dostojevskij je ve svých knihách kritikem vypjatého individualismu,jenž ve svém důsledku vede k duševnímu rozvratu, k sebevraždě či k despotismu.  Jinak také řečeno, absolutní svoboda vede k vraždám a teroru.(Souvisí to s námětem jeho románů a s povahami postav.)