kappa-cj-oznameni 2015 3

CJL Otázky k četbě

Faidra: 1.Ústřední téma hry

           2.Tragika v tomto dramatu ( obecně, konkrétně)

           3.Charakteristika postav

           4.Střet dobra a zla v nitru postav

           5.Obsah pěti dějství v bodech

           6.Místo a čas dramatu

           7.Jedná se o vyšší/nižší styl?

           8.Přesah tématu do 20. století (název české opery a jméno skladatele)