kappa-cj-oznámení 2015-2

ČJL Rozpis termínů písemných prací

16.1. Pololetní práce z českého jazyka a literatury

19.1. Kontrola sešitů z literatury: zápis látky a práce s ukázkami ke středověké literatuře

22.1. Doplnění chybějících kontrolních diktátů a dalších písemností

Připomínka: 22.1. je klasifikační porada!