kappa-cj-oznameni 2014 7

ČJL Otázky k četbě : O myších a lidech, termín odevzdání 10.4. 2015

1. Literární žánr

2. Čas a prostor děje

3. Hlavní postavy a jejich charakteristika

4. Lendova síla a lendova slabost: popište

5, Konflikt a jeho řešení

6. Jazykové prostředky charakterizující Lenniho