kappa-cj-oznameni 2014-4

ČJL Opravný termín k odevzdání 1.četby je 6.10.2014

Kromě stávajících otázek přidávám ještě tyto: 1. Jak se liší ironie a satira - obecně?

                                                                 2. Co znamená pojem reflexe prostředí v díle Villona?

                                                                 3. Na které biblické postavy v Závěti Villon naráží?

                                                                 4. Vysvětlete pojem pařížský argot v Závěti.

 

Další  četba má být splněna a vypracována do konce října.

J.A.Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

1. Forma alegorie v tomto díle: obraz společnosti, názvy postav, povolání (uveďte konkrétní příklady)

2. Historické reálné postavy

3. Symbolika, metaforika: konkrétní příklady

4. Jazyk: přechodník,slovosledná inverze, archaismus, genitivní vazba( 2.p.) místo novější akuzativní(4.p.)

5. Co autor nazývá rájem srdce?

6. Co je myšleno labarintem?