kappa-cj-oznameni 13

CJL Pololetní práce z literatury 18.1.2016

1. Charakteristika období romantismu ( podle poznámek v sešitě)

2. Obecná charakteristika romantického hrdiny ( podle poznámek v sešitě)

3. Jaké prostředí si v této době umělci vybírali (prostor)

4. Pohádka a horor v romantismu: společné prvky, autoři

5. Rozbor výňatku z Máchova Máje podle struktury k ústní zkoušce

Sešity ani čítanky nebudete používat.

 

Slohová práce 15.1.2016

Humorný příběh s romantickým hrdinou (hrdinkou) se smířlivým koncem 

Povinné atributy: přímá řeč, věty tázací, zvolací, neukončená výpověď

Ročníková četba se uzavírá 18.1.2016