kappa-cj-oznámení 12

ČJL Otázky k četbě: K.H.Mácha - Máj

termín odevzdání do 4.1.2016

1. Kompozice Máchovy básnické skladby

2. Děj a příroda: jak spolu souvisí ( uveďte příklad)

3. Působení textu na smysly ( barvy, zvukomalba)

4. Kontrast, přirovnání, metafora, epiteton

5. Časoprostor

6. Historický kontext