kappa-cj-Domácí úkol

 ČJL Otázky k četbě: V. HUGO - Crám matky boží  v Paříži

1.Vyprávějte v bodech epizodu románu, která vás zaujala.

2.Rozeberte tři situace z děje románu.

3.Charakterizujte dvě rozdílné postavy.

4.Popište  jedno prostředí, ve kterém se odehrává nějaká epizoda.