kappa _cj_oznamení 2

ČJL Otázky k četbě: Maryša ( termín odevzdání 29.2.)

1.Literární druh, žánr

2.Najít realistické a naturalistické prvky:srovnat

3.Nářečí

4.Charakteristika tří hlavních postav

5.Herečtí představitelé dramatu

6. Režisér