Jeden za všechny, všichni společně

Dnešní den je tak trochu zvláštní a neobvyklý. Hlavní představitelé třech velkých náboženství – judaismu, křesťanství a islámu se totiž domluvili, že se právě dnes budou každý podle svých tradic, ale zároveň všichni v srdci společně, modlit za překování současné pandemie a jejich důsledků. V jejich prohlášení se píše:

 

Vyzýváme všechny lidi po celém světě, aby se obraceli k Bohu v modlitbách, prosbách, postech a skutcích milosrdenství. Každý člověk v každé části světa ať tak činí podle svého náboženství, víry či nauky, aby Bůh zastavil nynější epidemii, zachránil nás v tomto soužení a pomohl vědcům k nalezení účinného léku, aby vysvobodil svět ze zdravotních, hospodářských a humanitárních důsledků nákazy.
Kéž Bůh zachová lidstvo, pomůže mu překonat pandemii, navrátí mu bezpečí, stabilitu, zdraví a blahobyt, aby byl svět po skončení pandemie lidštější a bratrštější.

Jakkoli různý je určitě vztah každého z vás k víře a duchovním věcem, myslím, že už sám fakt vnitřního sjednocení tolika lidí na celém světě namísto věčných sporů a válek je sám o sobě zázrakem. A třeba i příležitostí se v duchu jakkoli alespoň na chvilku připojit.

Přeji vám všem klidný den.

 

František