Je to v háji? (kamarádi zlatý)

Včera večer oznámila vláda, že do konce školního roku již nepočítá s úplným otevřením škol. Především tedy, že se s největší pravděpodobností neobnoví běžná výuka na druhých stupních ZŠ a středních školách. Někteří možná zajásáte, ale věřím, že pro většinu z vás (nás) je to špatná zpráva. Zatím samozřejmě předběžná, situace se může ještě několikrát změnit, nicméně je na nás, abychom se na ni připravili. A to především vnitřně, protože ta ztráta naděje, že se na Pasece koncem května sejdeme, může být pro mnohé hrozná.

 

Rád bych připomněl starý příběh, který jste ode mne už mnohokrát slyšeli:

Vesničanovi v horách se zaběhl jediný kůň. Přišli k němu sousedé a říkali: „Ty máš ale neštěstí!“ A on odpověděl: „Možná...“
Za pár dní se k hospodáři kůň vrátil a přivedl s sebou celé stádo divokých koní. Vesničané za ním přišli a říkali: „Ty máš ale štěstí!“ A on odpověděl zase jen: „Možná.“
Další den se jeho syn snažil jednoho z divokých koní zkrotit, ale ten ho shodil a mladík si zlomil nohu. Sousedé zase přišli za hospodářem a litovali ho: „Ty máš ale smůlu, je to neštěstí...“ A on opět odpověděl: „Možná...“
Pár dní na to přišli do vesnice verbíři odvádět mladé muže do války. Odvedli syny většiny obyvatel, ale mladíka se zlomenou nohou nechali doma. A opět sousedé přišli k hospodáři a říkali: „Ty máš ale štěstí!“ A on i tentokrát odpověděl jen svým: „Možná...“

Takže určitě nevěšte hlavu, jak jsem psal již včera: Nic se nejí tak horké, jako se uvaří.
Nejsou překážky, ale jen výzvy! Uvidíme, jak se situace vyvine a co (např. v rámci dobrovolných aktivit pro menší skupiny) a v jakém rozsahu bude možné, jakou formou a v jakých termínech se bude školní rok zakončovat apod.. Pro vás to každopádně znamená, že nyní je skutečně hlavně na vás, abyste se co nejlépe připravili. Co vám teď v učení uteče totiž už nedohoníte, a času budete mít spíš pořád méně.

Vím, že většina z vás přistupuje k učení i další práci doma skvěle a moc vám za to děkuji. A vy, kteří jste tomu moc nedali, vězte, že ošidit tím můžete jenom sami sebe. Tak se mějte rádi a snažte se, abyste ten čas využili co nejlépe a každý večer usínali s dobrým pocitem, že to nevyl promarněný den. Protože, jak říkala moje babička: „Co máš v hlavě, to ti nikdo nevezme.“

Takže hlavu vzhůru, postavme se odhodlaně k výzvám, které nám den přinese, a s důvěrou očekávejme události příští. A pokud byste měli pocit, že chcete být už dnes ještě více užiteční, podívejte se web na aktualitu „Pomáhejte s námi“, nebo mi přímo napište a určitě se toho i takhle na dálku najde dost.

Klidný den a pozitivní mysl přeje

František

 

p.s. je sice dost zima, ale určitě, pokud to jen trochu jde vyrazte někam ven a hýbejte se. To je také skvělý lék proti trudomyslnosti...