Jak jsme pomáhali a plánujeme pomáhat Ukrajině

Díky všem, kdo se od nás z Přírodní školy za posldní měscí zapojili do nejrůznějších forem pomoci Ukrajině. Zde je alespoň stručný přehled našich aktivit a plánů:


1. března

1. března jsme uspořádali benefiční představení pro Ukrajinu – večer věnovaný hrdinům. Kromě terezínských písní a divadelního představení Návštěva z pravěku vystoupil i náš bývalý student původem z Ukrajiny Enriko Štec se svou novou klavírní skladbou. Výtěžek byl zaslán na účet Člověka v tísni.

Během března jsme zorganizovali čtyři půldenní akce pro ukrajinské děti ubytované v Salesiánském centru i v rodinách našich studentů a našich přátel (Hrad a Petřín, sporty a hry ve Stromovce, ZOO, sporty u salesiánů).

Během jarních prázdnin jsme vždy se skupinou cca 7 studentů a studentek (kteří se zčásti obměňovali) pětkrát zapojili do několikahodinové směny na Hlavním nádraží. Část našich díky své znalosti ruštiny tlumočila, všichni se zapojili do pomoci uprchlíkům při orientaci, hledání spojů, řešení problémů, směřování a doprovodu do centra v Kongresovém centru.

Do třídy pí jsme přijali studenta, který do Česka přijel po začátku války z Kyjeva. Ten se od počátku aktivně zapojil do všech našich aktivit.

26. března

V sobotu 26. března jsme se podíleli na organizaci akce v Liblicích u Českého Brodu pro několik desítek ukrajinských uprchlíků ubytovaných v místní škole. Kromě programu pro děti a komunikaci jsme vypomohli s jídlem i úklidem.

27. března

V neděli 27. března jsme ve spolupráci s iniciativou Pomněnka artists a komunitním centrem Malý Eden zorganizovali program pro rodiče a děti ubytované na ubytovně Slávie na Praze 10.

31. března 

Ve čtvrtek 31. března jsme v Liberci uskutečnili benefiční představení Návštěva z pravěku v aule Technické univerzity Liberec. Představení a besedy se zúčastnilo kolem 200 diváků, mj. žáků a učitelů z Jablonce nad Nisou a Tanvald a také studenti a pedagogové TUL. Na závěr vystoupil se svým projevem náš nový ukrajinský spolužík Vlad a sklidil (stejně jako pčředstavení) bouřlivý potlesk.
Výtěžek 8900,- Kč byl odeslán na ukrajinský fond Člověka v tísni.

od 5. dubna

Od 5. dubna začal pro ukrajinské děti fungovat výtvarný kroužek pod vedením naší vyučující Majdy Schmitové a s pomocí našich studentek a studentů. Bude i nadále fungovat v prostorách kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad (více na magdalenabartakova@seznam.

další plány

V současné době zájem o dobrovolnické zapojení na Hlaváku v podobě, jak jsme ho nabízeli již není a celkově se tam i jinde na příjezdech situace uklidňuje.

Naopak sledujeme se znepokojením, jak hodně ukrajinských dětí nejen, že nechodí nikam do školy, ale nemá ani pravidelný kontakt s vrstevníky. Proto se chceme pokusit v tomto směru doplnit skupinku „našich“ Ukrajinců o další a nabídnout jim občasnou možnost účastnit se našich projektů, výuky venku, dobrovolných akcí, vrstevnické výuky češtiny ad. (možnosti přijímání nových žáků jsou bohužel omezené, protože jsme na hraně své kapacity a MŠMT osmiletým gymnáziím jako jedinému typu škol neumožňuje zvýšení kapacity ani z důvodu přijetí běženců).

V tomto směru uvítáme i tipy na děti ve vašem okolí, které by stály alespoň o občasné, ale zároveň pravidelnější zapojení a byly by schopny za námi příp.i dojet (i když i to se dá řešit). Příp. pište na tichy@prirodniskola.cz .

Děkujeme všem za podporu, zvláště našim úžasným klukům a holkám, kteří nelitují času ani námahy a pomáhají.

František