iota_cj_oznameni XX

ČJ Závěrečná práce bude na podkladě rozboru dvou textů: mluvnice - větné členy, 1 souvětí;literatura - lit.druh; sloh - slohový útvar, doložit na jazykových  a uměleckých prostředcích autora.