Ióta - středa - Pečkárna a Vítkov

Ve středu se podíváme do vězení Gestapa tzv. Pečkárna, které je v budově dnešního ministerstva Průmyslu a obchodu. Poté se pro odlehčení přesuneme do památníku Vítkov (bývalé mauzoleum Klementa Gottwalda) na výstavu:

ZLATÁ? ŠEDESÁTÁ
VZPOMÍNKY A REALITA

Byla zlatá šedesátá opravdu zlatá?..

 

Předpokládaný konec mezi 13.30 - 14.30 na metru Florenc. S sebou 20 Kč na vstup na výstavu.