Ióta - matematika - matematický seminář

Na příští seminář z matematiky zpracujte cvičení na komplexní čísla Petáková 134/2, 135/18, 20a), 137/30, 32, 138/42a), c), 138/48, 51.