Ióta - matematika - dú 5

Na čtvrtek 30. října vypracujte domácí úkol č. 5, prostudujte si základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami (strany 18-21 v učebnici stereometrie) a následně vypracujte úlohy 21/2.1, 2.2, 2.4.