Ióta - matematika - dú 4

Na čtvrtek 23. října 2014 vypracujte domácí úkol č. 4 16/1.8 (učebnice stereometrie).