Ióta - matematika - dú 10

Termín odevzdání úkolu byl posunut na pondělí 12. ledna.

Na pondělí 5. lenda 2015 vypracujte (na papír) domácí úkol č. 10 185/5.111, 5.114, 5.115, 186/5.126.