Ióta - matematika - čtvrtletní test 2014

V pondělí 24. listopadu vás čeká čtvrtletní test z matematiky.

Obsahem testu bude:

 • úvod do stereometrie (tělesa, cvičení str. 10-11)
 • volné rovnoběžné promítání (cvičení str. 16)
 • polohové vztahy
  • základní vztahy (cvičení str. 21-22)
  • vzájemná poloha dvou přímek (cvičení str. 25)
  • vzájemné poloha přímky a roviny (cvičení str. 26)
  • vzájemná poloha dvou rovin (cvičení str. 29)
  • polohové konstrukční úlohy, řezy tělesa (cvičení str. 50-53)
 • metrické vlastnosti
  • odchylka přímek (cvičení str. 62)