iota čj - oznámeni 27.4.

ČJL Závěrečná práce z literarury" 27.4.

Česká poezie po roce 1945 - vědomostní text, rozbor uměleckého a neuměleckého textu podle struktury k ústní zkoušce ( tu máte všichni v sešitě).

Kontrola sešitů z literatury,rozbory a zápisky k české poezii po roce 1945.