iota-cj-oznámení-2015-5

ČJL Příprava na pololetní práci z mluvnice

1. Vytvořit souvětí podle vzorce: př. Kdykoli V1V,V2H,neboť V2H.

K tomuto souvětí napsat: druh souvětí,druh v.v. významový poměr mezi větami H.

2.Vymyslet a napsat větu jednoduchou rozvitou s několikanásobným vět. čl.

3. Doplnění interpunkce do textu, určení druhů vět vedlejších.