iota - cj- oznámeni 2015 3

ČJL Otázky k četbě: Prokletí básníci - A.Rimbaud, CH.Baudelaire

Obecné: 1.V bodech o aurorovi

            2.Zařazení do historického kontextu

            3.Existenciální motivy v básních(př. odcizení

            4. Asociace - obrazná působivost

            5. Sonet psaný alexandeínem (vyasvětlete)

            6.Poetika bolesti a zla ( srovnejte s romantismem- př, Mácha)

            7. Najdete metaforu v názvu?

Konkrétní: Rozbor tří libovolných básní

             1. Vypište umělecké obrazy: metaforu,přirovnání,oxymórón,anafora,symboliku(př. barvy)

             2. realita - sen, dobro - zlo

             3, rým

             Lyrika - epika ? Proč ?