iota-cj-oznámení 2015-3

ČJL Rozpis termínů písemných prací

16.1.2015: Zpracování díla B.Reynka podle zadaných textů k rozboru dne 12.1.2015

                Další ukázka pracovního listu k maturitní zkoušce (1.pol.20.stol.)

19.1.2015 :Vědomostní test z literatury: Okruh otázek ( surrealismus, poetismus, Devětsil, proletářská poezie,spirituální proud, včetně autorů a děl,sociální balada,intimní lyrika - to vše v české poezii do konce 2.sv.války)

22.1. Pololetní práce z českého jazyka a literatury

Připomínka 22.1. je klasifikační porada !