iota - cj- oznameni 2015-2

ČJL Otázky k ročníkové četbě č. 2 Josef Topol: Kočka na kolejích ( termín odevzdání 8.lena 2015)

1. O autorovi v bodech

2.Zařazení do historických souvislostí

3, V bodech děj hry

4.Vypište příklady z textu

a)vytříbenost básnického jazyka

b)filozofický přesah ( v tématu, v dialogu)

c) po 1 příkladu: neologismus,archaismus,knižní výraz, vulgarismus

5. Jména postav (ústřední,epizodní)

6.Zápletka

7. Rozbor tří situací

8.Pointa

9.Vysvětlete, jak s pointou souvisí pojem scénická metafora

10. Který režisér režíroval řadu Topolových her

11.Vyhledejte dvě herecké osobnosti z Topolových her(jména)

12. Jmenujte názvy dvou budov českých divadel z období 60.let 20. století