iota-cj-oznameni 2014-4

ČJL Opravný termín k odevzdání 1. četby: 6.10.2014

Kromě stávajících otázek ještě přidávám: 1.Co je novela?

                                                           2.Jaké neslučitelné oblasti Kafka spojil v Proměně ?

                                                           3.Zjistěte okolnosti vzniku díla.

                                                           4. Jména dvou spisovatelů svět. lit., kteří předznamenali vlnu                                                                    absurdního dramatu i prózy.