Informace k průběhu maturitní zkoušky 2022

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Harmonogram maturity:

  • Profilová část - Písemné práce z ČJ a Cizích jazyků - 12. - 13. dubna 2022
  • Společná část - Didaktické testy předmětů společné části - 2. – 5. května 2022
  • Společná a profilová část - ústní zkoušky z předmětů zvolených ve společné části a ústní zkoušky profilové části - 16. - 19. květa 2022

Všechny podrobnosti najdete v tomto PDF.