II. kolo obhajob záměrů profil. prací už tuto středu

Studenti Lambdy a Mí, kteří ještě neobhajovali záměry svých prací, nebo je v prvním kole neobhájili, budou mít ve středu 1. března možnost tak učinit (studenti Mí, budou mít možnost obhajovat také další středu).

Obhajoby proběhnou podle možností učitelského sboru buď po vyučování, nebo během něho (záleží kolik lidí bude chtít obhajovat, ale raději počítejte s tím, že to bude po obědě.

Každý student, který si přeje obhajovat přinese sebou svůj vytištěný záměr, odsouhlasený vedoucím práce, a také prezentaci na flashce.

Skutečnost, že chcete obhajovat, sdělte prosím nejpozději ve středu ráno Petru Martiškovi.