Hořické gymnázium na počátku cesty...

AKTUÁLNĚ: Hořickým kolegům se podařilo zahájit nový školní rok s 18 studenty. První - adaptační týden si společně upravovali prostory školy, čas byl ale i na výlet, večerní oheň a vyprávění o tom, co je v novém školním roce čeká. Od pondělí 8.9. je, tak jako i nás, již čeká běžná výuka. Ale určitě se i do ní přenese duch přátelství a odvahy, s kterým to všechno začalo. 

Aktivity školy můžete sledovat na jejich facebooku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolegům v Hořicích, kteří se chtějí ve své nové škole mj. inspirovat i některými prvky systému Přírodní školy, se v červenci podařilo získat souhlas ministerstva. Nyní - sice nezaviněně na poslední chvíli, ale s o to větším nadšením, se připravují na zahájení nového školního roku.

Televizní reportáž o jejich snaze najdete na zde.

V předposledním prázdninovém týdnu jsme se za nimi vydali se skupinkou našich studentů, abychom se podělili o své zkušenosti s podmínkovým systémem, studentskou samosprávou i organizací výjezdů. Na oplátku nás čekalo krásné uvítání, královské pohoštění i přátelská vstřícnost. A měli jsme dokonce tu čest v budově budoucí nové školy jako první přespat.

Fotky z této návštěvy, které udělala Ella najdete na Facebooku.

Budeme kolegům držet palce v nelehkých začátcích a těšit se na další spolupráci.