Fyzika – ksí – pátek 24. dubna 2020

Ahojte, dneska nás čeká opakování a zkoušení a myslím, že pak můžou všichni počítat s podmínkou, protože zatím mi to posíláte v pořádku, i když kvalita je různá...

 

Nejdřív se podívejte na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4

 

Tak a teď si připravte odpovědi na tyto otázky/úkoly. POZOR! Zase to není test, ale podklady k vašemu ústnímu zkoušení.

1.            Co to znamená, když o nějaké látce řekneme, že je POLOVODIČ?

2.            Kde leží v periodické tabulce polovodiče, proč jsou tam, kde jsou? Jaké prvky jsou typické polovodiče?

3.            Nakreslete vnitřní strukturu polovodiče a na základě tohoto obrázku vysvětlete, jak vznikají v polovodiči volné elektrony a díry. Naznačte, co se stane s jejich pohybem, když umístíme do napětí + a – .

4.            Co jsou to P a N polovodiče a jak vznikají? Proč je tak označujeme?

5.            Nakreslete a popište, jak vzniká dioda, popište co je a jak vzniká HRADLOVÁ vrstva. Vysvětlete, proč dioda vede, jen když ji zapojíme určitým způsobem? Jakým?

6.            Napište značku a stručně vysvětlete, jak fungují součástky: termistor, fotorezistor, LED dioda, fotodioda

7.            Nakreslete graf velikosti střídavého proudu v závislosti na čase a vysvětlete, co se stane, jestliže do obvodu střídavého proudu zapojíme diodu.

8.            Co je to TRANZISTOR, k čemu se využívá? BONUS: Kdo zvládne, tak vysvětlete, jak funguje, ale je to těžké J

 

Vyzkoušejte se u rodiče nebo staršího sourozence. Pak mi napište KDY, JAK DLOUHO A u KOHO jste se zkoušeli, napište do mailu a vyfoťte se při tomto zkoušení.  Taky se můžete vyzkoušet u mě, pokud byste o to stáli, napište sms nebo zavolejte a domluvíme se na čase a formě. Ideálně to stihněte do soboty večera.

Kdyby bylo něco nejasného, ozvěte se, rád vás uslyším.

František