Fyzika – ksí – opakování podmínky STŘÍDAVÝ PROUD, čtvrtek 2.4.

 Nazdar kamarádi!

 

Dnes uzavřeme podmínku, takže si ji zopakujete a vyzkoušíte. Mám to vymyšlené takto, tak prosím DOBŘE ČTĚTE:

Zde najdete otázky, které si PROMYSLÍTE a příklady, které ZAPÍŠETE A VYPOČÍTÁTE.

Pak oslovíte někoho z vaší rodiny – ideálně rodiče nebo staršího sourozence a poprosíte ho, jestli by si na vás udělal cca 20 min čas a VYZKOUŠEL VÁS. Pak mu ukažte zadání a postupně vysvětlete odpovědi na otázky a taktéž jak jste počítaly jednotlivé příklady (můžete na přípravu využít své zápisky z minulých hodin).

TOTO tedy NENÍ TEST, KTERÝ MI MÁTE VYPRACOVAT A POSLAT, ALE OTÁZKY, ZE KTERÝCH VÁS RODIČE VYZKOUŠÍ!!!

1.            Nakreslete a popište, jak funguje alternátor.

2.            Nakreslete graf změny velikosti a směru střídavého proudu na čase a popište na něm, kde je vidět maximální hodnota proudu a kde je vidět perioda.

3.            Jaká je frekvence, jestliže perioda je 0,5 s ? Zapište a vypočítejte.

4.            Jaká je perioda, jestliže frekvence je 50 Hz? Zapište, vypočítejte a výsledek můžete nechat ve zlomku.

5.            Co je to maximální a efektivní hodnota střídavého napět? Jaká bude hodnota efektivního napětí, jestliže maximální napětí je 400 V?

6.            Nakreslete transformátor a vysvětlete, jak funguje a k čemu slouží.

7.            Zapište a řešte příklad: Primární cívka transformátoru má 500 závitů, sekundární 2000 závitů. Jaké bude napětí na sekundární cívce, jestliže do primární pustíme napětí 110 V?

Takže si to připravte, domluvte a JDĚTE DO TOHO!

Až vás rodič nebo jiný starší člověk vyzkouší, napište mi kdy, kdo a jak dlouho vás zkoušel a udělejte společnou fotku, na jaké bude vidět, že vás zkouší a stručně popište, jak to šlo. To mi pak pošlete mailem do pátku večera.

Kdyby bylo něco nejasného, tak mi pošlete sms a já vám zavolám.

PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ A OCHOTNÝCH RODIČŮ a těším se na vaše zprávy a fotky!!!