Expediční sborníky a kredity

Expediční sborníky je nutné odevzdat nejpozději do 1. prosince 2016 po korekci vedoucího práce​. Poté lze za práci získat kredity na základě systému hodnocení (hodnotí kapitán skupiny spolu s vedoucím práce), který navíc obdrželi kapitáni a vedoucí emailem a najdete ho na nástěnce na chodbě a ve sborovně. Po 1. prosinci se počet kreditů bude pro celou skupinu výrazně snižovat. Sborníky odesílejte elektronicky na email bicak@prirodniskola.cz. Návrhy počtu kreditů odevzdávejte s podpisem vedoucího práce Matoušovi.​

Díky moc.