Elektronická zařízení na zimním výjezdu

Vážení rodiče,

podobně jako na podzimním výjezdu platí i na výjezdu na Vesmír přísnější podmínky používání mobilů.
Studenti nižšího stupně mohou mít s sebou pouze tlačítkové telefony bez možnosti přístupu na internet. Ty ale mohou používat pouze na komunikaci a ne k hrám.
Pokud budou mít s sebou dotykové, musí je odevzdat hned na srazu a používat je pod přímým dohledem učitele jednorázově (tj. ne na výletech ani sjezdovkách).
Pokud budou mít dotykové telefony a neodevzdají je, bude toto považováno za porušení školního řádu.
Studenti staršího stupně mohou používat dotykové telefony POUZE pro psaní a přijímání sms, telefonování a poslouchání hudby bez sledování displeje. Na všechny ostatní věci si musí vyžádat konkrétní souhlas učitele.
Toto platí i pro čas volna. Pokud toto pravidlo poruší, budou mu uděleny kázeňské zápisy do třídní knihy, příp. mu může být telefon zabaven a odevzdán rodičům až po skončení akce (toto se vztahuje zvláště pro používání telefonů na pokojích po večerce).
Studentům kdykoli umožníme zavolat nebo sms-kovat rodičům nebo jinam ze svých zařízení zdarma. 
Děkujeme za pochopení.