DÚ: Informatika

Otevřete si dokument a v něm najdete vše potřebné: zadání úkolu a témata, která jsme si stanovili k výběru a tabulku k vyplnění. Vypracujte do pondělí 10. října 2016 23:59. Vypracování bude hodnoceno a započítáno do klasifikace.