Studentská rada: podpořte petici Dostaňte nás ven

Studentská rada Přírodní školy podpořila petici Nesmíme obětovat děti! Žádáme vládu, aby školství zařadila mezi své nejvyšší priority a vyzývá k jejímu podpisu a sdílení videa.

  • Rozumíme vážnosti epidemiologické situace a chápeme, že nemůžeme vrátit všechny žáky do škol. Situace ale není tak černobílá. Jednodenní školní výlet s ochrannými prostředky nezpůsobí kolaps zdravotnictví, ale výrazně prospěje psychickému zdraví žáků. Stejně tak by se děti mohly potkávat v rámci kroužků a volnočasových aktivit.
  • Není Vám to jedno? Nejvíc pomůžete, když budete video sdílet nebo natočíte krátké video s heslem Dostaňte nás ven. To můžete udělat i pokud Vám ještě není šestnáct let a nemůžete podepsat petici. Řekněte o tom svým kamarádům, rodičům a známým!

    🤝 Díky, jsme v tom společně!

 

S velkým znepokojením sledujeme vývoj situace kolem epidemie a jejího řešení v České republice. Plně si uvědomujeme a souhlasíme, že zdravotní krize je velká, přetížené zdravotnictví potřebuje oddech, a proto jsou nezbytná plošná opatření. Zároveň nás ale mrzí, že zatímco se média intenzivně věnují zavřeným sjezdovkám, restauracím nebo kvótám na potraviny, téměř úplně postrádáme hlas, který by důsledně hájil potřeby mladé generace.

Je pravdou, že ztracené životy nelze nahradit. To ale platí i o dětství. A my už nechceme přihlížet tomu, jak z dnešních dětí vyrůstá další „ztracená generace“, poznamenaná nejen výpadky ve vzdělání, ale i psychickými traumaty, ztrátou motivace, sociálních a pracovních návyků a důvěry v autority, počínaje v to vládu a další představitele státní moci.

Kdybychom spočítali od loňského jara dny, kdy se děti v ČR nesměly účastnit prezenční výuky, zřejmě nám vyjde nejvyšší číslo v Evropě! S vidinou dalších týdnů a měsíců nejistoty, naléháme na vás - zdaleka nejde jen o vlastní výuku! Již téměř rok dělají pedagogové v podstatě jinou práci, než ke které byli odborně připraveni. Zatímco vyhořelí učitelé rezignovali na kvalitu výuky a vzdělání omezili na výpisky z učebnic, jejich přetížení a dosud nerezignující kolegové s velkou podporou rodičů zvládají mladé generaci předávat ztěží alespoň základ toho, co by se měla ve škole naučit. Dětem, ale i učitelům zcela chybí sociální kontakty, příležitost mladé lidi provázet a pomáhat jim rozvíjet se, fungovat v týmu, vytvářet alespoň zčásti společenství, které je pro zdravý rozvoj dětí a mladých lidí nezastupitelný. Nemluvě o dětech se specifickými vzdělávacími potřebami nebo nedostatečným sociálním zázemím, které distanční výuku zvládají s vážnými problémy, nebo z ní vypadly zcela.

Situace je o to vážnější, že kromě škol v podstatě nefungují ani další volnočasové organizace a instituce, které tuto socializační funkci ve společnosti také plní. S výjimkou letní přestávky již skoro rok neprobíhá prezenční oddílová činnost, práce kroužků, nízkoprahových klubů, sportovních oddílů. A pokud tyto svoje aktivity provádějí, dostávají se jejich organizátoři - s upřímnou snahou být svým svěřencům nablízko v těchto těžkých dobách - na hranici zákona.

Jakkoli je možné zajistit poměrně bezpečně širší sociální kontakty, zaráží nás, jak černobíle i po téměř roce zkušeností k problému přistupuje vláda i část odborné veřejnosti: buď děti vrátit do tříd a kluboven, nebo nechat osamocené doma.

Domníváme se naopak, že je potřeba hledat a umožnit formy, které by na aktuální situaci reagovaly, nezhoršovaly ji, ale zároveň dětem a mladým lidem vytvořily příležitosti k uspokojení jedné z jejich základních psychických potřeb.

Domníváme se, že zajištění možnosti legálního organizování venkovních akcí pro děti ve větším počtu než povolených dvou osob i v pátém stupni by mělo být zásadní prioritou. Jakkoli zde netlačí zájem o národní hospodářství nebo zdravotnický systém, pro dlouhodobou budoucnost naší země to možná bude faktor zcela zásadní. Kvalitní vzdělání je investice do budoucnosti. Proč se uvažuje o tom, že s negativním antigenním testem může přijít senior do fitness centra i v pátém stupni, ale skautskou výpravu nebo školní výlet možné realizovat nebude?

Vědomi si své osobní i profesní odpovědnosti, i toho, že nová doba vyžaduje hledat nová originální řešení, požadujeme následující:

  • aby při dodržení základních protiepidemických opatření mohly školy a volnočasové organizace věnující se práci s dětmi realizovat i v pátém stupni venkovní aktivity (např. družinové schůzky, tréninky, skupinové projekty) alespoň v počtu 6 účastníků. 
  • aby školy mohly realizovat jednodenní třídní výlety nebo konzultace i v týdnech, kdy nemají být příslušné třídy „prezenčně“ ve škole přítomny v rámci rotace.
  • aby možnost pořádání vícedenních školních výletů a volnočasových akcí bylo umožněno už ve třetím stupni (a ne až v prvním, jak je to navrženo nyní). 
  • aby školám a volnočasovým organizacím byla poskytnuta možnost rozšířeného testování přímo před těmito akcemi (podobně jako se to zvažuje u fitness, divadel apod.) s tím, že testovací sady by stát pro tyto subjekty zajistit zdarma. 

Žádáme i prosíme zároveň váženého pana ministra školství Ing. Roberta Plagu, Ph.D., i všechny zodpovědné vládní činitele a zastupitele na obecní, krajské i celostátní úrovni, aby vytvořili pro učitele, žáky a rodiče prostor, umožňující dopady dnešní situace na životy dětí a dospívajících maximálně zmírnit.

S úctou učitelé, žáci, rodiče, občané České republiky