Doplňující obhajoby profilových prací | pondělí 8. února

Náhradní ústní obhajoby nakonec proběhnou v pondělí 8. února 2021 od 15 do 16 hodin paralelně ve dvou komisích prostřednictvím Google Meet.   

Délka prezentace je stanovena na maximálně 5 minut a měla by obsahovat zejména vyjdření k připomínkách z minulé obhajoby, provedené úpravy v záměru, cíle práce, metody, přesně specifikovaný rozsah výstupů a základní časový harmonogram práce. Po prezentaci budou vždy následovat otázky komise.