Dopis předsedovi vlády ČR

Vzhledem k aktivnímu přístupu našich studentů k problematice přijetí syrských uprchlíků, který jste jistě zaznamenali, odeslali jsme v úterý 13.1. dopis adresovaný předsedovi vlády. Ten šířeji vysvětluje naše hodnotová východiska a předjímá středeční jednání vlády. Text zveřejňujeme níže.

 

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás ve věci jednání vlády o přijetí syrských uprchlíků. Většinu svého života pracuji s dětmi, zprvu jako oddílový vedoucí, nyní jako učitel na víceletém gymnáziu. Vždy jsem se se svými kolegy snažil mladým lidem vštěpovat pozitivní hodnoty, na kterých naše civilizace stojí – že by se člověk měl snažit být dobrý, tvořit krásné věci a přispívat i k dobru společnému. Především ale, že je potřeba vzájemně si pomáhat, spolupracovat, hledat na druhých to, co máme společného a ne to, co nás rozděluje. Na těchto principech je založen i program naší školy, proto v rámci školních projektů i volného času dětí již mnoho let jezdíme se studenty připravovat program pro děti z dětského domova, organizujeme workshopy pro romské děti, podílíme se na benefičních a charitativních akcích. 

Mnoho let se věnujeme i rozsáhlému projektu věnovanému životu a tvorbě dětí v terezínském ghettu, setkali jsme se s našimi dětmi s mnohými, kteří přežili. A znovu a znovu se společně zamýšlíme nad pověstnou metafyzickou vinou těch, kteří tehdy jen přihlíželi. Proto asi nebyla náhoda, že když se naši studenti dozvěděli o situaci syrských uprchlíků, zvláště dětí, které jsou zcela nevinné a rozhodnutí vlády o jejich nepřijetí, vyburcovalo je to k akci. 

Jednou z nich byl dopis, který zaslali zástupci studentské rady vám a panu prezidentovi, další pak výzva „Podejte ruku syrskému kluku, podejte ruce syrské holce“, kterou prostřednictvím facebooku šíří mezi své kamarády a která apeluje na to, aby vyjádřili svůj názor formou dopisu nebo e-mailu, příp. podpořili humanitární pomoc v oblasti. Jsme rádi, že se tak studenti učí aktivnímu občanskému postoji a že jim není lhostejná situace v Sýrii, k jejíž eskalaci přispěly také země Západu, jehož se Česká republika cítí být součástí. Zároveň je ale smutné, že nezanedbatelná část ohlasů na jejich velmi slušně formulovanou výzvu (kterou vlastně jen podporují oficiální postoj Evropské unie) na fb měla podobu urážek ze strany řady občanů, islamofobních výpadů, nadávek, že sem prý chtějí přivést novou generaci teroristů  apod. Je to pro ně smutná zkušenost a bude jistě velmi povzbudivé, pokud jim vy na jejich dopis odpovíte (i když je mi zcela zřejmé, že jste hodně vytížen) a podpoříte jejich dobré úmysly.

Jistě z vlastní zkušenosti víte, že nejlepší výchovnou metodou je vlastní příklad vychovatele – učitele. Nejdůležitější pak není, aby učitel byl „superman“, ale aby žil v pravdě, tj. žil to, o čem mluví. Z tohoto hlediska jste vy – politici velkými vzory a vychovateli národa. Do značné míry ukazujete lidem, co je správné, co se ještě smí a na čem v životě záleží. A jak stoupá dostupnost informací, stále mladší a mladší děti sledují, co a jakým způsobem politici říkají, jaké hodnoty prosazují a co skutečně žijí. Vím, že situaci zhodnocujete nezaujatě a zcela zodpovědně. Rád bych Vás ale poprosil, abyste krátkodobé cíle a tlaky neupřednosťoval před hodnotami, na kterých stojí naše civilizace i Česká republika. Znovu a znovu se mi vybavuje Masarykovo heslo, že „Stát stojí na hodnotách, na kterých se zrodil“. Proto otázka zní, jestli novou generaci teroristů nevytvoříme naopak právě tím, že dnes těmto dětem nepomůžeme. A neděláme to jen pro děti syrské, ale nepřímo i pro děti u nás v ČR. A i pro všechny lidi, kteří nadále věří, že dobro, solidarita a opravdovost nakonec zvítězí a překoná všechny temnoty.

Děkuji Vám, že jste věnoval čas přečtení tohoto dopisu, přeji Vám mnoho sil, odvahy, zdraví i osobní spokojenosti. Dovolujeme si Vás upozornit, že text tohoto dopisu je veřejný. 

Mgr. František Tichý, Gymnázium Přírodní škola