Dobrovolný letní puťák - voda

se v souladu s ročním plánem uskuteční od pondělí 29. července do soboty 3. srpna. Pravděpodobně se budeme toulat Pošumavím a splouvat Otavu. Pdrobnosti vyvěsíme aktuálně. Přihlášky ve škole nebo na tichy@prirodniskola.cz .

Pro obvyklý velký zájem je akce primárně určena pro studenty a jejich sourozence. Další zájemci se mohou zúčastnit pouze zcela výjimečně.