Akce na konci ledna pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milý mladý kolego,

jak jsme již oznamovali na dnech otevřených dveří, pořádáme o víkendu od 27. do 29. ledna 2017 dobrovolnou akci do Svatého Jana pod Skalou, které se mohou zúčastnit i uchazeči o studium na naší škole. Vzhledem k velkému zájmu je počet účastníků omezen. Protože nám jde o to, aby se zúčastnili kluci a holky, které mají o Přírodní školu opravdový zájem a jsou ochotni pro to něco udělat, je potřeba si účast trochu zasloužit.

Kdo by se chtěl akce zúčastnit, měl by vypracovat samostatný úkol a poslat ho mailem do 10. ledna na email tichy@prirodniskola.cz. Předmět emailu piště ve formátu svjan-jmeno-prijmeni-2016. K úkolu do mailu připište ještě pár vět o sobě. Z doručených zpráv vybereme třicet nejlepších a jejich autoři budou mít možnost se akce zúčastnit.

Pozor! Nejde jen o rozsah a věcnou správnost, ale především tvořivý přístup a také to, že bude z textu zřejmé, že děti přistoupily k práci samostatně (což neznamená, že se nemohou radit, hlavní aktivita by měla ale být na nich, neboť právě to je to, co je na Přírodní škole nejvíce potřeba).

 

Můžete si vybrat jeden z následujících úkolů.
Jejich zaměření je různé, aby si na své přišli lidé různí:

  • Pozorování živočichů ve volné přírodě. Ideální jsou ptáci, ale můžete pozorovat i jiné živočichy. Pozorování by mělo být alespoň dvakrát v různých časech, mělo by obsahovat čas, místo a autora, nákresy, příp. fotografie. Bude fajn, když popíšete, jak se živočichové chovali, co dělali a pokusíte se vysvětlit, jaký byl smysl toto chování.
  •  „To mě vážně štve“, aneb nespravedlnost kolem nás. Rozhlédni se kolem sebe – ve škole, ulici, městě, okolní společnosti, kde se podle tebe děje nějaká nespravedlnost, někomu je ubližováno nebo je někdo přehlížen. Zkus situaci popsat, vyfotit, příp. udělat rozhovor a z toho všeho sepsat reportáž. A nezapomeň přidat i svůj vlastní názor, případně návrh, jak by se situace dala podle tebe řešit.
  • Houby v zimě. Vydejte se do lesa a zkuste pátrat. I v zimním lese můžete najít houby. Zkuste objevit alespoň tři druhy hub, popsat je (kde rostou, jak jsou velké apod.)a nafotit. Pak napište reportáž o vaší výpravě, kterou doplníte jednoduchým plánkem a fotografiemi z cesty (samozřejmě předpokládáme, že půjdete s rodiči nebo kamarády, tak je tam také zmiňte).
  • Zajímavosti v mém okolí. Vyberte si alespoň tři zajímavá místa v okolí svého bydliště, nebo na jiném místě, které máte rádi nebo tam často jezdíte (např. na chatě apod.). Mohou to být zajímavé stavby, ale i pomníky, přírodní nebo technické památky, místo zajímavé historické události apod. Tato místa nakreslete, popište jeho podobu a historii a hlavně zajímavosti. Zkuste zjišťovat informace i od lidí, kteří kolem žijí, objevit něco nového, co jsme nevěděli a co nebylo na internetu. Nezapomeňte doplnit, jaký je váš vlastní vztah k těmto místům, jak na vás působí, proč jste si je vybrali. Snažte se formulovat samostatně, texty zkopírované z internetu se poznají docela dobře.

 

Kdybyste měli jakékoli dotazy, napište směle na tichy@prirodniskola.cz.

Přejeme hezké Vánoce a mnoho dobrých nápadů a vytrvalosti při plnění úkolů.

 

František Tichý, Anežka Koutníková, Adam Weiner, Ellen Pražáková, Karolína Večerková a Matyáš Bureš