Detailní informace - výjezd Berlín

Dnes byly studentům rozdány vytištěné detailní informace o výjezdu do Berlína. Podrobné informace záměrně nevyvěšujeme. Pokud se k Vám informace ještě nedostaly, prosím oslovte své ratolesti.

Děkujeme,

Vaše škola.