Co se můžete (ale nemusíte) učit o prázdninách :)

I když jsou prázdniny od slova „prázdný“, nic vám nebrání, abyste alespoň trošičku krásného letního času věnovali přípravě do školy. Ale znovu opakuji, není to povinnost, jen možnost.

Zde jsou náměty:

Český jazyk – všechny třídy mají na svých profilech první četbu na příští školní rok. Co jsem koukal, tak knížky, které jsou skutečně zajímavé a i zábavné. Ideální námět na doplnění polehávání u vody nebo dlouhé letní večeryJ

Další podmínkou z češtiny bývají zápisy do kroniky. Obecně se nám to s kronikou trochu nedaří. Tak je možné napsat dva zápisy z nějakých školních akcí. Buď loňských výjezdů (vč. nepovinných – co takhle Vodní bitva nebo cesta na Říp?), Expedice nebo i letních akcí školy, na které pojedete. A pokud teprve nastupujete do primy, určitě můžete napsat vyprávění o tom, jak jste prožívali výlet pro uchazeče nebo přijímací zkoušky…

Biologiesekunda (mí) a kvinta (lambda) budou mít botaniku. Určitě bude podmínka kresba 7 – 10 rostlin podle skutečnosti. Ideálně tužkou, nestínovaně, tak aby byl jasný celkový vzhled rostliny a nějaký důležitý detail zvlášť (list, květ apod.). Nezapomeňte napsat, kde jste rostlinu viděli a kdy jste ji kreslili a určit, jak se jmenuje.
sexta (kappa) bude brát anatomii a fyziologii lidského těla. Určitě si můžete zopakovat latinské názvy kostí. A co se týče B podmínek, co takhle komix o fungování nějakého orgánu nebo soustavy, příp. nějakého procesu v buňce (proteosyntéza by byla super, transport v buňce, získávání energie, citrátový cyklus a nabíjení ATP, imunita). Ale měl by rozsahem a obsahem odpovídat tomu, že už vám je 18 J . Také byste si mohli nějak detailně nastudovat zajímavý medicínský problém (ebola, chřipka, výzkum rakoviny – nějaký konkrétní typ, diabetes, imunostimulancia apod.).
primánům doporučujeme jen to, aby se dívali kolem sebe po přírodě a třeba i s atlasem zkusili určovat rostliny, houby a živočichy, které potkají…

Chemiesekunda (mí) již ví, že by bylo super se naučit značky, české a latinské názvy prvků Periodické soustavy. Zaměřte se hlavně na tzv. Hlavní podskupiny (v tabulce označené A). Naopak není třeba se učit Lantanoidy a Aktinoidy – dva rádky prvků pod tabulkou. Přednostně, jako když „bičem mrská“: H, Li, K, Na, Mg, Ca, Ba, Ra, B, Al, C, Si, Ge, Sn, Pb, N, P, As, O, S, F, Cl, Br, I, He, Ne, Ar, W, V, Fe, Ni, Cu, Au, Ag, Mn, Co, U…

kvintě (lambda) také doporučujeme opakovat si značky, české a latinské názvy prvků. A hlavně názvosloví – můžete využít různé webové aplikace, nebo si prostě vymýšlet a hrát…

Fyzika – kromě primánů platí pro všechny třídy, že je dobré si opakovat převody jednotek a práce s exponenty čísla 10. Z dalších námětů můžete přemýšlet nad novými zajímavými pokusy, které byste předvedli před třídou (2 větší nebo 3 menší, ideálně něco, co se ve třídě ještě neukazovalo). Dále by byla zajímavá B podmínka reportáž z návštěvy zajímavého technického zařízení nebo památky. Takový protokol by měl obsahovat místo, čas, popis, co jste tam dělali, základní historii a technické parametry, fotky nebo kresby a ideálně i rozhovor s někým, kdo tam pracuje. Může to být vodní nebo větrná elektrárna, lokomotiva vlaku (rozhovor se strojvedoucím), čistička odpadních vod, vodárna, parník nebo další věci. Pokud si nebudete jistí, napište mi sms.

Všichni využijte hvězdnaté noci a opakujte si souhvězdí. Vyzkoušet se můžete – pokud bude jasno – již na úvoďáku. Měly byste nyní najít a poznat Labuť, Orla, Lyru, Delfína, Herkula, Malý a Velký vůz, Kassiopeu, k ránu se možná objeví i Pegas, Androméda a Perseus.

Co se týče dalších námětů, doufám, že další ostatní kantoři také něco vyvěsí. Určitě je vhodné učit se místopisy, sledovat aktuální dění (zvláště stran uprchlické krize, situace v Řecku a v Sýrii) a dělat si na věci názor. A také se občas mrknout na stránky nebo školní fb, co je nového.

Přeji vám všem krásné léto…

 

František