Co máte umět na podmínku z fyziky - elektřina...

Fyzika – prima – elektrické vlastnosti látek – okruhy ke skupinovému zkoušení

Základní veličiny (náboj, napětí, proud, odpor) – jak se značí, jaká jednotka se u nich používá.

Na čem závisí velikost síly působící mezi dvěma náboji a jak (zeptám se např., jak se změní velikost síly, jestliže vzdálenosti zvětším 3x apod.)

Jak vzniká statická elektřina, co se děje při tom s atomy, kde se náboj bere?

Co je to napětí? Jak bychom ho mohli přirovnat k vlastnostem řeky?

Co je to elektrický proud? Jak bychom ho mohli přirovnat k vlastnostem řeky?

Proč některé látky vodí el. proud a jiné ne?

Jak vypočítáme proud, jestliže známe náboj, který prošel vodičem a čas za který tento náboj prošel? (např. : vodičem prošel proud 20 C za 5 s. Jaký bude proud?)

Co je to elektrický odpor? Jak bychom ho mohli přirovnat k vlastnostem řeky?

Ohmův zákon, tj. na čem závidí proud? Jak spočítáme proud, jestliže známe napětí a odpor?

Základní elektrotechnické značky: zdroj (baterka, vodič, spínač, rezistor (odpor), žárovka, dioda.