ČJ - požadavky na ústní vystoupení

Požadavky na zpracování ústního vystoupení:

POZOR!

- délka vystoupení: 5-10 min.
- příprava (v bodech – nemělo by se číst – jen nahlížet do papíru)
- hodnotit se bude také úroveň mluveného projevu

Představení knihy podle vlastního výběru
- název knihy, autor (stručně představit autora a jeho tvorbu)
- nastínit, o čem kniha je – stručně obsah knihy (ale neprozradit konec), stručná informace k hrdinům knihy
- proč mě kniha zaujala, co se mi na ní líbilo
- další motivační věci: např. ukázka z knihy, vybraná scéna, která by měla představit atmosféru knihy a spolužáky nalákat ke čtení, atd.
- připravit si pro spolužáky stručný souhrn informací o knize (autor, název, stručně děj, žánr knihy, popř. další informace dle uvážení) – písemně na rozdání spolužákům

Představení zajímavého filmového nebo divadelního představení
(na film či divadlo musí být ještě možné jít do kina či divadla; popř. film by měl být dostupný i jinak, pokud jde o film starší)
- název, autor, režisér (stručně o autorovi a jeho tvorbě); kde se hra hraje...
- stručně obsah (ale neprozradit konec); stručná informace k postavám (výběr herců)
- proč mě divadlo, film zaujaly, co se mi na nich líbilo, čím mě obohatily
- připravit si pro spolužáky stručný souhrn informací o divadle a filmu (autor, název, stručně děj, žánr, popř. další informace dle uvážení; u divadla též kde se hra hraje) – písemně na rozdání spolužákům

Představení zajímavé výstavy
– čeho se výstava týká (obrazy, fotografie – tematika, technika, atd.), autor uměleckých děl – stručná informace o autorovi a jeho tvorbě;
- co je možné na výstavě vidět – ukázky děl – z internetu
- proč mě výstava zaujala, co se mi na ní líbilo
- stručný souhrn informací o výstavě (autor, název, stručně, o čem výstava je; kde je možné ji zhlédnout a dokdy; popř. další informace dle uvážení) – písemně na rozdání spolužákům