Chcete pomoct Terezínské štafetě?

Tato výzva je určena všem současným, bývalý a budoucím studentům, ale i všem, kdo by měli dobrou vůli nezištně pomoci.

Ve 40. letech si čtrnáctiletý Pavel Weiner vedl v terezínském ghettu velmi podrobný deník. Popisuje nejen reálie života v Terezíně a na chlapeckém domově Nešarim, ale i mnoho pocitů, úvah a každodenních chlapckých starostí.
Deník vyšel ve zkrácené podobě pouze v USA v anglickém překladu. Ve spopupráci s pamětníky domova 7 - Nešarim bychom v rámci našeho projektu (mj. i ve spolupráci s týmy z celé republiky) pomohli připravit i české vydání.

Díky Pavlově dceři Karen a jeho kamarádům se nám již podařilo sehnat skeny všech deníkových stránek. Nyní je ale před námi nejtěžší část práce a tou je přepis rukopisu do elektronické podoby. Čím více lidí se ale do práce zapojí, tím rychleji se materiály podaří zpracovat.

Pokud by kdokoli z vás byl ochotný s přepisováním pomoci, kontaktujte Matouše na bicak@prirodniskola.cz a ten s vámi domluví detaily.

Předem děkujeme za ochotu i pomoc a přejeme krásné letní dny.