CERN 2022

Jak již bylo zmíněno na společňáku, letos v říjnu (12.-16. 10. 2022) proběhne pětidenní exkurze do Ženevy, jejíž hlavní náplní bude návštěva CERNu. Kromě toho bude součástí i exkurze do budovy Programu OSN pro životní prostředí, nebo exkurze do Paláce národů, prohlídka místních muzeí a samotné Ženevy.

Maximální počet účastníků je bohužel velmi omezen, a proto je přihlašování na exkurzi otevřeno pouze současným studentům Přírodní školy (třídy Ný, Ksí a Omikron). Teprve pokud zbyde místo, mohou jet bývalí studenti mí a lambdy. Pro studenty pí není akce určena (mohou se na ni těšít za dva roky).

Pokud máte zájem se exkurze zúčastnit:

- Zkontrolujte si platnost svého pasu, případně si zařiďte nový.

Do 15. srpna pošlete email na adresu tichy@prirodniskola.cz, a bruthans.jiri@zak.prirodniskola.cz, ve kterém v několika větách vysvětlíte, proč se chcete exkurze zúčastnit.

Účastníci budou vybírání na základě kvality jejich motivačního dopisu a rychlosti přihlášení. Výhodu budou mít účastníci, kteří letos pravidelně navštěvovali a i nadále budou navštěvovat Klub vědců. Zároveň je potřeba, aby si každý, kdo se exkurze zúčastní vzal něco na starost (což ještě doladíme - obvykle půjde o povídání na vybrané téma, ale i další věci...)

Přejeme krásné léto a držíme si všichni palce, aby vše zdárně vyšlo.

Jirka a František