Časový rozpis slavnostních obhajob profilových prací Ný

Obhajoby se konají v knihovně salesiánkého centra v Kobylisích a jsou přístupné veřejnosti.

Veškeré instukce k obhajobě prezentující dostali s předstihem emailem.

 

Studenti ostatních tříd se mohou účastnit prezentací v omezeném režimu:

  • Ksí mají možnost vybrat maximálně 1 prezentaci
  • Omíkron mají možnost vybrat maximálěn 2 prezentace
  • na vybranou prezentaci je možné se ovolnit pouze po dohodě s vyučujícím hodiny, z které byste se uvolňovali
  • kapacita míst v publiku bude omezena