B podmínka aktualita v IT

Aktualita ze světa infomatiky

  • Připrav si krátké shrnutí zajímavosti ze světa informačních technologií, digitalizace, robotiky, hardwarových a softwaroých inovací, legislativy či regulace. Mělo by jít spíše o fenomén nebo zajímavou proměnu, změnu, průlom na tomto poli. 
  • Na základě samostatného studia článku připrav přednes. Téma je nutné schválit předem emalem či jinou komunikační platformou s vyučujícím.

 

Délka přednesu  cca. 1-3 minuty,

Možno promítnout doprovodný obrázek či schéma, nutno schválit téma předem.

KDE JE NAPŘÍKLAD MOŽNÉ ČERPAT: