Apel a dotaz - prosba

Spojil jsem se s paní B. z krizového štábu Prahy 7. Mám vyřídit důležitý apel:

Abyste zrušili návštěvy babiček a dědečků a dalších seniorů v rodině i vás u nich, zajistili jejich domácí karanténu a taktéž jídlo ad. Osobní kontakt vás - mladých s nimi může být nebezpečný, protože u části z vás může onemocnění probíhat nepozorovaně, ale virus můžete šířit a pro nejstarší generaci to může být velmi nebezpečné.

Druhý je dotaz - prosba: Pracovníci ČVUT ve velkém míchají desifekci, aby byla k dispozici zdravotnickým a pečovatelským zařízením, příp. i domácnostem. Nemají ji ale do čeho stáčet. Proto, kdybyste věděli, kde sehnat plastové kanystry v objemovém rozmezí 5 - 50 litrů, příp. byste byli ochotní nějaké věnovat, dejte vědět.

Kanystry můžete nachat přímo na recepci nové radnice P7 nebo ni napište a doladíme to.

Děkujeme všem a zůstaňme ve spojení.

František, tichy@prirodniskola.cz