Aktualizace | samostudiu během karantény | COVID19

Milí studenti, vážení rodiče,

ve středu zasedla on-line pedagogická rada, na které jsme probírali zejména dosavadní zkušenosti s plněním úkolů a se samostudiem. Všichni učitelé četli emaily od vás rodičů i studentů a po společné diskusi jsme došli k těmto závěrům:

  • Hlavním komunikačním nástrojem pro zadávání úkolů a jejich odevzdávání je edookit. Pokud učitel/ka používá jiný systém (např. google classroom, techambition aj.), i tak zadání úkolu bude v edookitu s popisem, co kde dělat. V edookitu bude k odevzdanému úkolu napsán komentář a uděleno hodnocení.
  • Odevzdávání úkolů bude probíhat dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek nejpozději do půlnoci. Učitel ale může v případě potřeby zadat úkol na každou hodinu zvlášť (např. úkoly z českého jazyka v omikron a v ksí) nebo souhrnně na několik hodin dopředu. V zadání musí jasně deklarovat termín a způsob odevzdání. Ve středu nebude práce zadávána (volný den).
  • Úkoly studentů se specifickými vzdělávacími potřebami budou mít upravený rozsah práce nebo termín odevzdání v souladu se zprávami z pedagogicko-psychologické poradny. Bude řešeno individuálně.
  • Ze strany studentů (v případě mladších žáků i ze strany rodičů) je nutné pozorné čtení jednotlivých zadání a přesné plnění pokynů. Ne vždy jsou pokyny učitelů dodržovány, to pak přináší komplikace jak žákům, kteří dělají práci často zbytečně složitě, tak učitelům při vyhodnocování. Víme, že zejména pro mladší studenty to není vždy jednoduché, ale berme to jako vedlejší výuku informatiky a učení v práci s technologiemi.
  • Učitelé se budou snažit, aby část úkolů (zejména pro mladší studenty/ky) byla řešena bez pomoci internetu (platí pro práci samotnou, nikoliv pro zadávání a odevzdávání).
  • Učitelé budou práci hodnotit, hodnocení a případný komentář budou v edookitu přímo u úkolu a v některých případech i v hodnocení předmětu . Komentáře ke starším úkolům čtěte, zpětná vazba může usnadnit další práci.
  • Učitelé by měli vysvětlit, jakým způsobem lze plnit podmínky v daném předmětu.
  • Pokud se vyskytnou problémy (s termínem, s technologiemi, se zdravím, s čímkoliv dalším), je třeba komunikovat s učitelem daného předmětu nebo s třídním učitelem, vše lze řešit, když o tom víme.

V případě nejasností se neváhejte obrátit na kohokoliv z učitelů. Zdravíme a přejeme zdar a sílu!

 

Za pedagogický sbor

Štěpán Macháček